Instrukzioak

Instrukzioak

4 / 2 0 2 0 INSTRUKZIOA ( E- 3 / ETKZ- 4 / BSB- 2 )

GAIA: KONTROL ETA ZAINTZA-KANPAINAK ETETEA, COVID-19AK ERAGINDAKO ALARMA-EGOERA DAGOEN BITARTEAN.

3 / 2 0 2 0 INSTRUKZIOA ( TLB- 2 / E- 2 / ETKZ- 3 )

GAIA:  ZIRKULAZIO-BAIMEN BEREZIAK COVID-19AK ERAGINDAKO ALARMAEGOERAN ZEHAR.