Puntuak deskontatzen duten arau-hausteen zerrenda

 

Trafiko Legearen II Eranskinak (urriaren 30eko 6/2015 LegED) gidatzeko baimen/lizentziaren puntuen kenketa dakarten arau-hausteen zerrenda ezartzen du. Halabaina, puntuen kenketa gehiezko abiadurarekiko salaketarekin atxikituta dagoenean,  Legearen IV Eranskinean ezarrita dago; Eranskin honek, salatutako gehiegizko abiaduraren salaketareki dagokion diru-zigorra ere ezarrita dauka.

 

II ERANSKINA

 1.        6 puntu
 • Mozkortuta gidatzea (Arnasetan 0,50 mg/l baino tasa handiagoa; gidaria profesionala bada edo gida-baimena duela bi urte baino gutxiagotik badu, 0,30 mg/l).
 • Organismoan drogak dituela gidatzea.
 • Alcohol edo sorgorgarriak detektatzeko probak egiteari uko egitea. 
 • Ausartegi gidatzea. 
 • Ezarritako kontrako noranzkoan zirkulatzea. 
 • Baimendu gabeko lehiaketa eta lasterketetan parte hartzea.
 • Radar -edo zinemometro- inhibidore bat edo trafikoa zaintzeko sistemen funtzionamendu zuzena oztopatzeko beste edozein mekanismo instalatuta daraman ibilgailu bat gidatzea.
 • Lehorreko garraioari buruzko legeetan zer jartzen duen ikusita, behar baino %50 baino denbora luzeagoa gidatzen ibiltzea edo behar baino % 50 atseden gutxiago hartzea.<0} 
 • Takografoa edo abidura-mugatzailearen funtzionamendu zuzena okertzen duen elementuak jartzen edo pizten parte hartzea.
 1.        4 puntu
 • Arnasetan 0,25 mg/l-etik 0,50 mg/l-era bitarteko alkohol- tasarekin gidatzea (gidaria profesionala edo gida-baimena duela bi urte baino gutxiagotik badu, 0,15etik 0,30era bitarteko tasa).
 • Mota honetako ibilgailu motorduna gidatzeko gaitzen duen baimena edo lizentzia ez izatea. 
 • Suteak, zirkulazio-istripuak edo zirkulaziorako oztopoak sortzeko moduko gauzak bidera edo bide-bazterretara botatzea.<0}
 • Pasatzeko lehentasunari buruzko xedapenak ez betetzea eta stop seinalean, pasatzeko uzten seinalean eta argi gorria piztuta duten semaforoetan ez gelditzea.<0}
 • Kontrako noranzkoan datozenak arriskuan jartzen edo oztopatzen aurreratzea, edo gutxi ikusten denean edo gutxi ikusten den lekuetan aurreratzea.<0}
 • Txirrindulariak arriskuan jarriz edo oztopatuz aurreratzea.<0}
 • Autobide eta autobietan atzeraka ibiltzea.
 • Zirkulazioa bideratzen duten agenteen seinaleak ez betetzea.<0}
 • Aurreko ibilgailura arteko segurtasun-tartea ez errespetatzea.<0}
 • Gida-baimena edo lizentziaren indarraldia etenduta izanda gidatzea..

 

 1.        3 PUNTU
 • Noranzkoa aldatzea, baina lege honetako xedapenak eta erregelamenduetan jartzen duena bete gabe.<0}
 • Belarri-entzungailuak jarrita gidatzea, eskuetan sakelako telefonoa hartuta gidatzea, eta nabegatzaileak edo komunikatzeko sistemak erabiliz gidatzea.
 • Segurtasun-uhala, umeentzako babes-sistemak, kaskoa eta bestelako babesgarriak erabili gabe gidatzea.
 • Radar -edo zinemometro- detektagailu bat erabiliz ibilgailu bat gidatzea.

IV ERANSKINA

 1.        Abiadura gehiegizko puntuen koadroa.

 

Muga

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Puntuak

Gehiegizko Abiadura

Larria

 

31

50

 

 

41

60

 

 

51

70

 

 

61

90

 

 

71

100

 

 

81

110

 

91

120

 

 

101

130

 

111

140

 

 

121

150

 

-

 

51

60

 

 

61

70

 

71

80

 

91

110

 

 

101

120

 

111

130

 

121

140

 

 

131

150

 

141

160

 

151

170

 

2

 

61

70

 

 

71

80

 

81

90

 

 

111

120

 

121

130

 

131

140

 

141

150

 

151

160

 

 

161

170

 

171

180

 

4

 

71

80

 

81

90

 

91

100

 

121

130

 

131

140

 

141

150

 

151

160

 

161

170

 

171

180

 

181

190

 

 

6

Oso Larria

 

 

 

81

 

 

 

91

 

 

 

101

 

 

 

131

 

 

 

141

 

 

 

151

 

 

 

161

 

 

 

171

 

 

 

181

 

 

 

191

 

 

 

6